Количка

Лични данни

Рейтинг
УжаснаОтлична 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛСНОСТ

 

  •     На страницата www.dk-design.eu се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. DK-design.eu гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

 

  •     Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ДК дизайн за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

  •     ДК дизайн  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя (-ите) на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДК дизайн е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

  •     Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ДК дизайн при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

 

  •     Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от ДК дизайн на трети лица - кредитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от потребителя начин на плащане "На изплащане, с кредит”.